skip to Main Content

De Zwierezwaai Actieplan PestenPastNiet – schooljaar ’18 – ‘19

Activiteiten buddygroepen:

Thema’s en timing:

september:                                       Goeiemorgen Goeiedag
oktober:                                              Gezellige school

november/ december:                  Wat zit er in de rugzak!?

januari/februari:                             Anders zijn, dat mag!?

maart/april:                                       Speeltijd, toffe tijd!?

 

mei/juni:                                             Positief is prettig!?

 

We starten de maand telkens met een miniforum voor heel de school waarop het thema van de maand zal worden geïntroduceerd.  (bvb via een toneeltje, een verhaal, een inlevingsmoment, enz…)

De thema’s zijn gebaseerd op het boek:  Maak van je school een goedgevoel school!? waarin reeds superleuke activiteiten zijn uitgewerkt.   Maandelijks bezorgen we de leerkrachten/opperhoofden inspiratie om het thema in de verf te kunnen zetten op klas/schoolniveau en in de buddygroepen + bij de jongste kleuters. David krijgt de informatie voor in de dienstmededelingen en de nieuwsbrieven. (Yasmine)

Tijdens die maand zal er telkens ook vanuit de klasgroepen gewerkt worden aan het thema.  Er wordt minstens een spel / activiteit per week uitgewerkt.

Op het einde van de maand wordt er ateliergewijs gewerkt met de buddygroepen.  Elke leerkracht ontfermt zich dan over 2 buddygroepen tegelijk. Na het atelier, rond 14u30 is het opruim- en hapjestijd, samen met de leerkracht en zijn 2 buddygroepen.  Rond 14u45 houden we forum rond de uitgevoerde ateliers.  De leerkrachten blijven bij hun buddygroepen tijdens het forum.

Concrete actieplannen werkgroep PPN ’18 – ‘19

 • Sponsorloop of carwash tijdens de eerste schoolweek (?) om geld in te zamelen voor speelplaatskoffers per buddygroep? (idee afgevoerd tijdens startvergadering door team)
 • De kapiteins worden gerecruteerd uit de 3de graad, het profiel van een goede kapitein wordt geschetst in de klas 3de graad, kandidaatkapiteins stellen zichzelf voor aan de werkgroep.
 • Koffieklets heel het schooljaar in teken van PPN
 • Verfrissing PPN-prikbord, maandelijks.
 • PestenPastNiet-Brievenbus installeren en kenbaar maken
 • Communicatie naar ouders:
  -> Toelichting werking PPN tijdens info-avond in september
  ->  per thema in de nieuwsbrief aankondiging van het nieuwe thema, prikbord, website, facebookgroep, koffieklests, toneeltjes, fora, knutselwerken in en rond de school
 • Uitwerking visietekst en voorlegging schoolraad in functie van implementering schoolreglement
 • Deelname wedstrijd PPN.
 • Leerkrachten investeren in samenwerking kapiteins ßà opperhoofden
Back To Top
×Close search
Zoeken