skip to Main Content

De Zwierezwaai Actieplan PestenPastNiet – schooljaar ’17 – ‘18

Pestactieplan

Gepest worden doet pijn en richt schade aan. De gevolgen kunnen tot lang na de kindertijd voelbaar zijn. Conflicten horen bij het leven, pestsituaties niet. Pesten mag nooit gezien worden als een normaal verschijnsel in de dagelijkse omgang. Een pestactieplan, waarvan de werking en de strategie kunnen bijgestuurd worden waar nodig, is dus zeker op zijn plaats binnen De Zwierezwaai.

Een positief schoolklimaat is erg belangrijk om pesten te voorkomen en aan te pakken. Een schoolbrede aanpak biedt het meeste kans op succes, waarbij iedereen op en rond de school meewerkt aan het welbevinden van de kinderen. Het gaat dan onder andere over het scheppen van een sfeer van gastvrijheid, wederzijds respect en participatie.

Als school werken wij met de Preventieve Pestbuddy methodiek, waarbij de sociale controle breder gesteld wordt dan enkel door de leerkrachten.

 • De kinderen van de school vanaf 2kk worden zorgvuldig verdeeld in buddygroepen.
 • Elke buddygroep krijgt een “kapitein” die aan het “roer” staat.
 • Alle leerkrachten zijn “opperhoofd”. Aanwezigheid op de speelplaats/ andere plaats waar pesterij zich voordoet, betekent opperhoofd van dienst.
 • Melding wordt gedaan aan één van de kapiteins à kapitein meldt dit vervolgens aan één van de opperhoofden, deze gaat er vervolgens mee aan de slag. Terugkoppeling/feedback is belangrijk.
 • Buddygroepen hechter maken door middel van klasdoorbrekende activiteiten. (ateliers, wekelijks eetmoment)
 • Uitdelen brief aan ouders met de aankondiging van de start én korte uitleg werking Preventieve Pestbuddy methodiek.
 • Anonieme pestbox plaatsen op school. (Melding doen wanneer jij of iemand die je kent gekwetst wordt of zich onveilig voelt)
 • Eénmalig een korte bijeenkomst met alle kapiteins én met de opperhoofden, waarbij antwoord kan gegeven worden op eventuele vragen en onduidelijkheden.
 • Regelmatige casusbespreking (afhankelijk van het aantal binnengekomen meldingen.
 • Na een half jaar: tussentijdse evaluatie voor eventuele bijsturing.
 • De nieuwsbrief licht de ouders in over de ontwikkelingen van het Pestbuddy-project.

 

Sterke punten van de methodiek:

 • Vergroot het verantwoordelijkheidsgevoel naar elkaar toe.
 • De methodiek versterkt jaarlijks doordat de ‘buddygroepen’ bijna ongewijzigd blijven.
 • Communicatie rond pestgedrag is geen taboe voor leerlingen, ouders en leerkrachten
 • Methode is op maat af te stemmen en eenvoudig aan te passen. Zo vult De Zwierezwaai indien nodig aan met een meldingsfiche en vaststellingsfiche. (bijlage)
 • Cyberpesten wordt steeds gemeld bij de politie. (school@pzvima.be Ruben Mercedes en Elke Grauwels)

 

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken